Giới thiệu ứng dụng hỗ trợ Thực tập sinh học tiếng Nhật

Giới thiệu ứng dụng học tiếng Nhật

“Genba no Nihongo” do Cơ quan quản lý thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài cung cấp miễn phí ứng dụng “Genba no Nihongo” để hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng học tiếng Nhật.

Ứng dụng này có hỗ trợ tiếng Việt.

Các bạn hãy tải ứng dụng và sử dụng nhé.