Thông báo trúng tuyển đơn hàng Nông nghiệp Nam cà chua xí nghiệp Nibu Toshiya – Nghiệp đoàn Kumamoto

Thông báo kết quả trúng tuyển ĐH Nông nghiệp nam cà chua xí nghiệp Nibu Toshiya, Nghiệp đoàn Kumamoto:

Danh sách trúng tuyển:

STT

MS Họ và tên NTNS Quê Quán
1 HTD11310 Nguyễn Văn Toàn

グエン・ヴァン・トアン

30/09/1998 Hải Dương
  • Địa điểm làm việc: Tỉnh Kumamoto
  • Ngành nghề xin visa: Nông nghiệp trồng trọt
  • Ngày thi tuyển:  10/12/2021
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 7/2022