Thông báo trúng tuyển đơn hàng chăn nuôi Yamanaka – Nghiệp đoàn Oasis

Thông báo kết quả trúng tuyển chính thức và kế hoạch sau trúng tuyển đơn hàng chăn nuôi Yamanaka, Nghiệp đoàn Oasis:

Danh sách trúng tuyển:

STT MS Họ và tên NTNS Giới tính Quê Quán
1 HTD11337 Nguyễn Văn Trình

グエン・ヴァン・チン

26/03/1993 Nam Thanh Hóa
2 HTD11336 Phạm Văn Chánh

ファム・ヴァン・チャイン

16/06/1990 Nam Hải Dương
  • Địa điểm làm việc: Tỉnh Hokkaido
  • Ngành nghề xin visa: Chăn nuôi
  • Ngày thi tuyển: 14/12/2021
  • Thời gian xuất cảnh dự kiến: Tháng 6/2022