THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHO PHÉP NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MẮC KẸT TIÊM VẮC-XIN COVID-19

Ngày 10/09/2021, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cùng Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản đã gửi thông báo đề nghị các tỉnh/thành phố/xã/thôn thực hiện tiêm chủng vắc-xin covid-19 cho những người nước ngoài cư trú ngắn hạn bị mắc kẹt không thể về nước tại Nhật Bản (do ảnh hưởng của covid-19) có nguyện vọng được tiêm chủng (tiếng Nhậttiếng Việt).

Các công dân Việt Nam đã hết hạn hợp đồng lao động và học sinh đã kết thúc học tập chưa thể về nước có nguyện vọng tiêm chủng vắc-xin covid-19 cần kiểm tra visa lưu trú của mình:

(1) Nếu visa còn hạn thì cần liên lạc với Văn phòng hành chính các cấp (thành phố/xã/thôn) để hỏi về việc tiêm chủng vắc-xin.

(2) Nếu visa hết hạn, cần yêu cầu công ty, nghiệp đoàn hoặc tự cá nhân làm thủ tục gia hạn visa, sau đó thực hiện điểm (1) để được hướng dẫn tiêm chủng vắc-xin.

(3) Các công dân đã trình báo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cư trú (Nyukan) trong lúc chờ về nước cũng đề nghị Nyukan và các văn phòng hành chính các cấp hướng dẫn đăng ký tiêm chủng covid-19.

 

Sơ bộ nội dung hướng dẫn đăng ký tiêm vắc-xin covid-19 của Chính phủ Nhật Bản như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Người nước ngoài có thời hạn cư trú tại Nhật Bản dưới 3 tháng, hoặc những người có tư cách cư trú “lưu trú ngắn hạn” nhưng bị mắc kẹt không thể về nước và đang ở Nhật trên 3 tháng.

 2. Các bước thực hiện cụ thể:

Bước 1: Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và cư trú Nhật Bản sẽ gửi bưu thiếp cho những người có tư cách cư trú “lưu trú ngắn hạn” thuộc đối tượng áp dụng (tham khảo mẫu bưu thiếp tại tài liệu tiếng Nhật đính kèm).

Bước 2: Người mắc kẹt mang giấy tờ cần thiết lên cửa sổ của văn phòng hành chính của thành phố/xã/thôn nơi cư trú đề nghị được tiêm chủng vắc-xin covid-19 (nếu có nguyện vọng).

Giấy tờ cần thiết bao gồm:

              – Bưu thiếp do Tổng Cục Quản lý xuất nhập cảnh và cư trú gửi

              – Hộ chiếu

Bước 3: Thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng hành chính nơi cư trú.

Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam