Văn phòng tạm nghỉ theo chỉ thị 17

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của  Ban lãnh đạo Công ty, HANOI HTD xin thông báo:

  • Tạm dừng các hoạt động tại văn phòng Công ty.
  • Cán bộ nhân viên làm việc online theo phân công của từng phòng.
  • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Công ty để giải quyết công việc vui lòng liên hệ qua email info@htdjp.com.vn.

HANOI HTD xin trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết và cùng phối hợp, thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng!